مختصری از من

علاقه مند به کار تیمی برای پیشبرد اهداف سازمان و حس مسولیت پذیری بالا و همراه با پشتکار و نظم در حیطه کاری را خواهانم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه اسوه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com