مختصری از من

هم چنین مدیریت وب سایت و تبلیغات و ایده پردازی متناسب با شرایط را به خوبی انجام میدهم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی الکترونیک
  گرایش الکترونیک /دانشگاه کاردانی دانشگاه سراسری باهنر شیراز و کارشناسی دانشگاه پاسارگاد شیراز / معدل 14.05

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۵
  بیمه پارسیان و بیمه سامان و شرکت فنی مهندسی اتیس
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیریت فروش و کارشناس بازرگانی

  توضیحات: برنامه ریزی دقیق و ایده های خلاقانه در زمینه کسب و کار در زمینه بازار بیمه
  شناسایی مهندسین بنام شهر برای ارتباطات هر چه بیشتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس زبان به صورت خصوصی آموزش نحوه مدیریت فروش و استراتژی فروش در زمینه بیمه و تاسیسات

پروژه ها

 • 1395
  پروژه های تجاری مشیر
  کارشناس بازرگانی و عضو ارشد مذاکره

  توضیحات: در این پروژه اینجانب با فعالیت زیاد و ایده های مناسب با پروژه و ایجاد جذابیت برای کارفرمایان بر اساس توانایی شرکت موفق به فروش 30دستگاه اسانسور و پله برقی heavyduty

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در مباحث فرهنگی و هنری به واسطه علاقه به رشته تئاتر و فعالیت در این زمینه و هم چننین دادن الگوهای فرهنگی متناسب با کار خود بسیار مشتاقانه عمل میکنم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط با مشتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Organizational Behavior (رفتار سازمانی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان بدن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انکلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales Psychology (روانشناسی فروش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های نوشتن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales Psychology (روانشناسی فروش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • جانشین پروری (Succession Planning)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان
دانش تخصصی
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط با مشتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Organizational Behavior (رفتار سازمانی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان بدن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انکلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales Psychology (روانشناسی فروش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های نوشتن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com