مختصری از من

روحیه ی کار تیمی را به خوبی دارم و تجربه خوبی در این زمینه دارم،در مدت 7 سال که در سمت مدیر آتلیه طراحی فعالیت داشته ام تجارب بسیار خوبی به دست آوردم،از قدرت روابط عمومی بسیار خوبی برخوردارم،و در این سالها کلیه مسئولیت ها ی واحد طراحی معماری با اینجانب بوده است،نکته ی دیگر اینکه بسیار مسئولیت پذیر هستم .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد شهرسازی
  گرایش طراحی شهری /دانشگاه بین المللی امام رضا / معدل 17
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه مازندران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت تک سازه مدرن
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر آتلیه طراحی
 • مهر ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۸۹
  شرکت مشاور چهار ایوان معاصر
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸
  شرکت مشاور سامان صنعت
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح

دانش تخصصی

 • کارشناس و ناظر کناف
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک نظارت کناف
 • نظارت بر اجرای پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانمند در ارائه پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناس و ناظر کناف
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک نظارت کناف
 • نظارت بر اجرای پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانمند در ارائه پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com