مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه بابل / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  پلی فرم ساز ایران
  مسئول دفتر/ کارمند اداری
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  آرتافران
  مسئول دفتر/ کارمند دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به نرم افزار های آفیس
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com