مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی کارشناسی
  گرایش روانشناسی عمومی /دانشگاه پیام نور البرز / معدل 13.49

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  دانشگاه خوارزمی
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر-روابط عمومی
 • بهمن ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  خبرگزاری برنا
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com