مختصری از من

شماره تماس : 09127421265
آدرس ایمیل : fmotesharei@yahoo.com

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1378
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش راهنمایی و مشاوره /دانشگاه آزاد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  سازما سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی
  منابع انسانی و آموزش/ معاون آموزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com