مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش مدیریت بازرگانی /دانشگاه دانشگاه سراسری آمل / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  تذرو افزار
  مسئول دفتر/ کارشناس اداری و بازرگانی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  شهرداری
  مسئول دفتر/ مدیریت سمینار ها و نشست ها

پروژه ها

 • 1389
  مدیریت سمینار های شهرداری
  کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Excel پیشرفته
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (فرایند جذب و انتخاب)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project در حد آشنایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Excel پیشرفته
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com