مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1385
  کارشناسی it
  /دانشگاه كيف اكراين

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شركت i-life
  بازاریابی و فروش/ مدير فروش منطقه ايران
 • تیر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  گلدن سيستم (آواژنگ)
  بازاریابی و فروش/ مدير فروش
 • اسفند ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۳
  ماديران
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش
 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷
  اصفهان ديتا
  بازاریابی و فروش/ مدير فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فن بیان و اصول مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک: گلديران و موسسه بهار
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: بهار و گلديران

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فن بیان و اصول مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک: گلديران و موسسه بهار
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: بهار و گلديران
https://.com