مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه غیرانتفاعی شمال / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  پنجره تاپ
  مسئول دفتر
 • مرداد ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲
  سام سرویس
  اپراتور CRC

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MCSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: configuration win8

ابزار و نرم افزار

 • Vmware workstation
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: configuration win8
https://.com