مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد پرند / معدل 14.26

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۴
  طرفه نگار
  مالی و حسابداری/ کارشناس پشتیبانی فنی نرم افزار

  توضیحات: -کسب عنوان مشتری مداری
  -شرکت و ارائه مقاله در همایش های مدیریتی سازمان
  - دقیق و مسئولیت پذیر در پیگیری و جستجوی نیازهای مشتریان

 • بهمن ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت ایران سپهر
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس پشتیبانی فنی ADSL

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابدرای و کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید و طراحی نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری، امنیت اطلاعات
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Object Oriented Design Patterns
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابدرای و کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید و طراحی نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری، امنیت اطلاعات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com