مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت داده ورزی سداد
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس شعب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com