مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مهندسی صنایع /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.68
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بوزال فومن پارس
  مهندسی صنایع/ Method Engineer / QA Manager
 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مجتمع فنی تهران
  مهندسی صنایع/ مدرس
 • آبان ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه
  مهندسی صنایع/ مدیر تضمین کیفیت
 • مهر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
  مهندسی صنایع/ مدیر اجرایی پروژه های سیستمی و ارزیابی
 • خرداد ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه
  مهندسی صنایع/ کارشناس R&D

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا
 • مطالعه
 • کوهنوردی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quality Assurance
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Risk Management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quality Assurance
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Risk Management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com