مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیند و جداسازی /دانشگاه صنعتی امیر کبیر / معدل 17

پروژه ها

 • 1395
  بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی دینامیک مولکولی ضرایب جذب و نفوذ مخلوط آب و الکل در غشای ماتریس آمیخته پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات زئولیت
  مجری پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی فرآیندهای جداسازی و فرآیند جذب
  100% Complete
  عنوان مدرک: پروژه دوره کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • MS Office , mathlab, hysys, molecular simulation-material studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی فرآیندهای جداسازی و فرآیند جذب
  100% Complete
  عنوان مدرک: پروژه دوره کارشناسی ارشد
https://.com