مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه سراسری ارومیه / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  دارای 2 مقاله. 1 مقام اول در سطح شهرستان ( ارومیه) 2مقام اول در سطح شهرستان و مقام سوم در سطح استان ( اعتیاد و عوامل آن در اجتماع )

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: افق همکاران سیستم
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای دیپلم زبان از کانون زبان ایران
https://.com