مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1367 تا 1371
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
https://.com