مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه پیام نور واحد اباده / معدل 15.39

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت ایمن صنعت
  حقوق/ واحدحقوقی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرکت پیمانکاری استیم
  حقوق/ امورقراردادها
 • اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت توسعه اب وگاز ایران
  حقوق/ مشاورحقوقی
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۰
  شرکت ایرایتیک
  مسئول دفتر/ انباردار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: به صورت مقدماتی - ترجمه
https://.com