مختصری از من

استعداد و علاقه زیاد در زمینه های فنی داشته و آماده فعالیت صادقانه می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم رایانه (کامپیوتر)
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پرفسورحسابی / معدل 15.6

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین فیلم
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • مهارت های نوشتن
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EDIUS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین فیلم
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • مهارت های نوشتن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com