مختصری از من

استعداد و علاقه زیاد در زمینه های فنی داشته و آماده فعالیت صادقانه می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم رایانه (کامپیوتر)
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پرفسورحسابی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶
  شرکت پارس پلاستیک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ انباردار

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مهارت های نوشتن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاردانی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EDIUS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انبارداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های نوشتن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاردانی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com