مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسي معماري
  /دانشگاه الغدير پرند

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  مركز مشاوره و روانشناسي رشد
  مسئول دفتر/ منشي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: FCE
https://.com