مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی دوره پرورش مدیر مالی
  /دانشگاه /موسسه PACT
 • 1380 تا 1385
  کارشناسی مدیریت
  /دانشگاه غیرانتفاعی رجا

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مفتاح رهنورد
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری
 • مرداد ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری

  توضیحات: کنترل اسناد
  پیگیری و مکاتبات با کارفرما
  آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی، قانون کار، تامین اجتماعی
  تجربه کافی در تهیه صورت حقوق و دستمزد
  توانایی تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مربوط به آن
  تهیه گزارشات مدیریتی

 • مهر ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۸۸
  شركت مهندسين مشاوره پديده صامت
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری
 • فروردین ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۷
  _ شركت بازرگاني ا تي اس رئیس حسابداری 15/01/86 تا 25/07/87
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری
 • اسفند ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۶
  شركت بازرگاني فضا گويا
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۵
  شركت خدمات مالی بهینه ارقام
  مالی و حسابداری/ حسابدار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • خواندن کتاب - فیلم و ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار های مالی/نوسا -نوین -تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com