مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه جهاد دانشگاهی تهران 3 / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پرومکس
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • آبان ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  هتل جهان
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • تیر ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۲
  نمایندگی گروه بهمن
  مالی و حسابداری/ حسابدار
https://.com