مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1386
  کارشناسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه ازاد شاهرود / معدل 13.04

پروژه ها

 • 1395
  موج شکن مردمی دستکوه
  کارشناس معدن
 • 1394
  موج شکن دفاعی بندر لنگه
  کارشناس معدن
 • 1393
  موج شکن مردمی ابو موسی
  کارشناس معدن

  توضیحات: کارشناس معدن و مسئول اجرائیات

 • 1392
  موج شکن مردمی ابو موسی
  کارشناس معدن

  توضیحات: کارشناس معدن و مسئول اجرائیات

 • 1391
  موج شکن مردمی مسن
  کارشناس معدن

  توضیحات: کارشناس معدن جهت استخراج سنگ لاشه در جزیره قشم

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com