مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۰
  موسسه حقوقی
  حقوق/ مشاور حقوقی و ثبتی

  توضیحات: کار در دفاتر حقوقی و قضایی با سمت مشاور حقوقی و ثبتی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com