مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش ماشین آلات /دانشگاه شهید تفویضی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت فهامه
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس بازرسی ساپکو

دانش تخصصی

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com