مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1391
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16.68

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۵
  مجتمع فنی تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارآموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSE-MTCNA

ابزار و نرم افزار

 • application virtualization
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSE-MTCNA
https://.com