مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور / معدل 13

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زیست شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی زیست شناسی

ابزار و نرم افزار

 • مدرک icdl تسلط کامل مهارت های هفتگانه کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زیست شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی زیست شناسی
https://.com