مختصری از من

من فردی دیکتاتور که اهداف خود را از شریان دمکراسی به ثمره میرسانم......

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1395
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری بازرگانی /دانشگاه ازاد واحد شهر ری / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  کارخانه تولید شرالات بهداشتی ایران الیان
  مالی و حسابداری/ مدیریت

  توضیحات: کارخانه ایران الیان در زمینه تولید شیرالات بهداشتی ساختمانی فعالیت دارد
  این کارخانه در حال حاضر دارای 50 نیروی فعال بوده که در مدت مدیریت این جانب
  1. میزان تیراژ تولید به 2 برابر افزایش یافت
  2. میزان طلب هایی که غیره قابل وصول بود به صفر رسیده است
  3. تعداد مشتریان کارخانه از 390 مشتری به 25 عدد مشتری نقدی که تمامن توانایی تسفیه ماهیانه را دارند و شرکایی قابل اتمینان میباشند مبدل شده است
  4. نظم کاری در این دوره مدیریتی به سطح عالی رسیده است . کارگران دلسوزانه تر کار میکنند. کارگران در ماه به صورت میانگین 170 ساعت اضافه کاری انجام میدهند .
  5. تغییر در نهوه حسابداری از سنتی به نرم افزاری
  6. ارتقا امنیت سطح تامین مواد اولیه به صورت تضمین شده
  و................

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت حامیان دنیای فناوری
  سخت افزار و شبکه/ تکنسین شبکه و امور مشتریان

  توضیحات: مسئول شبکه شرکت و پشتیبانی مشترکین
  شرکت حامیان پیمانکار شرکت ایرانسل در زمینه نصب و راه اندازی اینترنت پرسرعت بوده است که مسئول پشتیبانی و جلب رضایت
  مشترکین بعهده بنده بوده است .
  علت جدایی پایان مدت قرار داد شرکت با شرکت ایرانسل بوده است

 • فروردین ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت پویا اراد برنا
  سخت افزار و شبکه/ تکنسین شبکه و امور مشتریان

  توضیحات: مسئول پشتیبانی
  شرکت پویا اراد پیمانکار شرکت مبین نت در زمینه نصب و راه اندازی سرویس اینترنت پرسرعت فعالیت داشته است و بنده در زمیه پشتیبانی و جلب رضایت مشتریان فعالیت داشته است
  علت جدایی پایان مدت قرارداد شرکت با شرکت مبین نت بوده است

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com