مختصری از من

بعنوان یک جوان دارای تجربه در حوزه مدیریت و بررسی رفتار های سازمانی تمایل به فعالیت در این حوزه دارم
تجربیات فراوان بنده در. این مدت نشان داده که بخوبی میتوانم از عهده وظایف سپرده شده برآیم و راندمان تیم همراه و مجموعه را با برنامه ریزی متناسب افزایش دهم

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی MbA
  گرایش مدیریت /دانشگاه موسسات غیر انتفاعی
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه امام محمد باقر ساری

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  صنایع غذایی شانلی
  مدیر عامل
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  صنایع غذایی زین
  بازاریابی و فروش/ مدیر بازرگانی
 • شهریور ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  صنایع غذایی تناول
  بازاریابی و فروش/ مدیر بازرگانی
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳
  گروه مشاوره بازار و برند انار آبی
  مدیر عامل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در زمینه هنر
 • شعر
 • داستان
 • نقاشی
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت استراتژیک برند
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تبلیغات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • صنایع غذائی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان بدن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت استراتژیک برند
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تبلیغات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • صنایع غذائی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com