مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه دانشگاه ازاد نجف اباد / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com