مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه صنعتی سجاد

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  کارخانه جهانکار
  سخت افزار و شبکه/ مدیر it
 • تیر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  هتل سارا
  سخت افزار و شبکه/ کادر پسیو
 • بهمن ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۴
  کلمپوتر اترک
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com