مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی
  گرایش . /دانشگاه تهران(سراسری)

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  فروش آنلاین
  بازاریابی و فروش/ فروش آنلاین

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس مباحث تکنولوژی فکر و مثبت اندیشی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • گذراندن دوره تکنولوژی فکر
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه نخبگان تکنولوژی فکر

ابزار و نرم افزار

 • ورد و پاورپوینت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: در حال یادگیری
دانش تخصصی
 • گذراندن دوره تکنولوژی فکر
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه نخبگان تکنولوژی فکر
https://.com