مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
    /دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com