مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
  گرایش تجزیه /دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  دادودرمان پارس
  داروسازی و بیو تک/ کاراموز

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه hplc
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه hplc
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com