مختصری از من

دارای روحیه کاری و علاقه مند به کار تیمی و گروهی.
محیط و همکاران برایم بسیار مهم میباشند و دوست دارم اگر قرار است جایی مشغول به کار شوم در رابطه با رشته ام باشد و در آن کار چیزهای جدیدی یاد بگیرم.
دوست دارم که آن کار باعث پیشرفت من شود و به دانشم اضافه کند.
آن تایم و سروقت هستم.
وظیفه ام را به خوبی انجام میدهم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی کــــامپــیـوتــر
  گرایش نــرم افـــزار /دانشگاه آزاد نجف آباد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آموزشگاه فنی و حرفه ای مرکزی
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس و مربی کامپیوتر

  توضیحات: 3 ماه در آژانس هواپیمایی سوگند پرواز به عنوان کانتر داخلی مشغول به کار شدم. اما به دلیل مسافت و مشکلات ادامه ندادم.
  مدرس آموزشگاه حرفه و فن نو بودم و دو دوره در آنجا کامپیوتر تدریس کردم
  در حال حاضر از سال پیش تا کنون در آموزشگاه مرکزی که زیر نظر فنی و حرفه ای می باشد مشغول به تدریس دروس کامپیوتر هستم.
  دارای مدرک مربی گری از سازمان فنی حرفه ای (پداگوژی)
  دارای مدرک آزمونگر از سازمان فنی و حرفه ای

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  اخذ مدرک ASP.net از سازمان خانه صنعت و معدن ایران اخذ مدرک فتوشاپ و آیلوستریتور از سازمان فنی و حرفه ای اخذ مدر پداگوژی از سازمان فنی و حرفه ای اخذ مدرک آزمونگر از سازمان فنی و حرفه ای

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2 - photoshop - Aillustrator-Asp.net.
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop-icdl1,2-Asp.net.Aillustrator
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: نزدیک به 2 سال است که در حال یادگیری زبان هستم و هنوز ادامه دارد.
دانش تخصصی
 • ICDL1,2 - photoshop - Aillustrator-Asp.net.
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
https://.com