مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 17.68

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دو مقاله ISI و شرکت در بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران در تبریز

افتخارات

 • 1395
  ثبت دو مقاله ISI مرتبط با پایان نامه در دو ژورنال RSC Advances و Colloid and polymer science
 • 1395
  ثبت دو مقاله ISI مرتبط با پایان نامه در دو ژورنال RSC Advances و Colloid and polymer science

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کار با دستگاههای GC و HPLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop, word, Chemdraw, Digimizer, Spss
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کار با دستگاههای GC و HPLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com