مختصری از من

بنده چن ماه در یک پروژه ساخت پاساژ در بازار تهران کارآموز بودم

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی دانشجوی ترم ۴ عمران
    /دانشگاه رودهن
https://.com