مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور همدان / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  کانون تبلیغات و آگهی مهر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر بخش طراحی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com