مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش توسعه اقتصاد و برنامه ریزی /دانشگاه فیروزکوه
 • 1384 تا 1387
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری دولتی /دانشگاه تبریز
 • 1379 تا 1384
  دیپلم ریاضی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۳
  سازمان نقشه برداری
  نقشه کش
https://.com