مختصری از من

با تجربه کاری خود و کار با همکارانی با روحیات و تخصصهای گوناگون با کمال افتخار این اطمینان را می دهم که در هر زمینه کاری مرتبط و احیانا غیر مرتبط و البته به پشتوانه پشتکار و اراده و روحیه خستگی ناپذیری که دارم می توانم بدرخشم.

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1381
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه پیام نور / معدل 12.54

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  صنعت شیشه
  مهندسی شیمی/ رییس آزمایشگاه و تحویل مواد اولیه
 • تیر ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۸۹
  سینا شیشه
  مهندسی شیمی/ کارشناس آزمایشگاه

  توضیحات: راه اندازی آزمایشگاه شیمی و دستگاه-تسلط به دستگاه های جذب اتمی-فلیم فوتومتر-دیلاتومتری-رفرکتومتر-آنالیز های دستی

 • شهریور ۱۳۸۲ تا تیر ۱۳۸۴
  صنایع مفتولی تاکستان
  مهندسی شیمی/ کارشناس آزمایشگاه
 • خرداد ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۲
  گروه صنعتی نیکو
  مهندسی شیمی/ کارشناس آزمایشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری
https://.com