مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
  /دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مجتمع گاز پارس جنوبی-پالایشگاه دوم
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس HSE

  توضیحات: √تهیه HSE PLAN شرکت
  √انجام ارزیابی ارگونومی به روش RULA
  √انجام ارزیابی ریسک شغلی به روش JRA و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی به روش FMEA
  √انجام نیاز سنجی آموزشی و انجام آموزش های چهره به چهره در قالب TBM

 • شهریور ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت فنی مهندسی احداث
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس HSE

  توضیحات: √بازدید و نظارت های بهداشتی بر اماکن چهارگانه
  √انجام کلرسنجی روزانه
  √نظارت بر امور ایمنی پروژه و واحد های در حال ساخت

 • دی ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  درمانگاه نیروی انتظامی ، هرمزگان بندرعباس
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس بهداشت

  توضیحات: √بازدید از اماکن چهارگانه ، خوابگاه ، رستوران،آشپزخانه،محل کار اداری
  √انجام آموزش های مرتبط با ارگونومی اداری
  √پایش و ممیزی واحد بهداشت شهرستان تحت پوشش و تابعه
  √انجام نیاز سنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی

 • آبان ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۱
  مرکز معاینات طب کار
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس بهداشت حرفه ای

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دوره کمک های اولیه ، جهاد دانشگاهی
 • 1390
  HSE-MS
 • 1390
  OHSAS18001

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تسلط بر
  60% Complete
  عنوان مدرک: بر بیماری های ناشی از کار
 • انجام ارزیابی ریسک با روش های کمی و کیفی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی _فیزیکی و شیمیایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت HSE-MS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با تهیه و استفاده از کاربرگ MSDS مواد شیمیایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با ایمنی گاز های شیمیایی هیدروکربن ها، سولفید هیدروژن ، آمونیاک و ..
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با ایمنی انبار داری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر بازدید از اماکن چهارگانه و نظارت های بهداشتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر انجام معاینات شغلی ،، اسپیرومتری و ادیومتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط بر
  60% Complete
  عنوان مدرک: بر بیماری های ناشی از کار
 • انجام ارزیابی ریسک با روش های کمی و کیفی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی _فیزیکی و شیمیایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت HSE-MS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با تهیه و استفاده از کاربرگ MSDS مواد شیمیایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با ایمنی گاز های شیمیایی هیدروکربن ها، سولفید هیدروژن ، آمونیاک و ..
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با ایمنی انبار داری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر بازدید از اماکن چهارگانه و نظارت های بهداشتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر انجام معاینات شغلی ،، اسپیرومتری و ادیومتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com