مختصری از من

خانواده فرهنگی مذهبی،دانشجوی انصرافی مهندسی متالوژی،مسلط به جوش برق و کلیه کار های آهنگری،آماده کار در هر زمینه،علاقه شخصی مونتاژکار،حداقل حقوق حدود 1000000 تومان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com