مختصری از من

تمامی فعالیت هایم بر اساس علاقه و روحیه بالا بوده و نظم را اولویت کاری خود قرار می دهم و بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم شما به اشتراک بگذارم. داشتن روحیه تیمی و توان حل مسائل از ویژگی های بارز من در پیشبرد اهداف سازمانی شما می تواند مفید باشد. شخصیت پویا و سخت کوشی همیشه در زندگی من بسیار موثر بوده و عامل مهمی در این زمینه است که به من توان مضاعفی می دهد. علاقه بسیار در زمینه کشاورزی و آزمایشگاهی دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 16.01
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 14.55

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله پژوهشی از سمینار مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان: ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L) با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی
 • 1393
  مقاله از پایان نامه ارشد تحت عنوان تاثیر تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو- در کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
 • 1393
  چاپ مقاله از پایان نامه تحت عنوان گزینش ژنوتیپ های جو مقام به خشکی بر اساس برخی شاخص های مقاومت به خشکی و تجزیه به مولفه های اصلی- کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی و ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Agriculture and Plant Breeding
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistical analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Agriculture and Plant Breeding
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistical analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com