مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی کرج / معدل 16.8

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس خصوصی دروس عمومی و تخصصی دوره کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار تدریس خصوصی دروس دوره دبیرستان
 • 1394
  تدریس خصوصی دروس عمومی و تخصصی مهندسی نرم افزار تدریس خصوصی دروس دوره دبیرستان
https://.com