مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1391
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر / معدل 17.79

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    شرکت ساختمانی چاه بنارد
    مهندسی عمران/ معماری/ دفتر فنی
https://.com