مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۱ تا هم اکنون
  لیتوگرافی قاسملو، مجتمع چاپ کیانی، مجتمع چاپ پیشرو اورامان
  هنر/طراحی/ گرافیست و لیتوگراف

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کارشناسی چاپ و امور تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • quarkXPress
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Freehand
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • adobe pagemaker
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناسی چاپ و امور تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com