مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ارومیه / معدل 15.81

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی به زبان C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی به زبان ++C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی به زبان #C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده و Sql
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی تحت وب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با زبان های HTML و CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی تحت ویندوز
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با نرم افزار های سه بعدی از جملهMax 3D
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دانش IT و شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت در برنامه های پردازش تصویر از جمله PhotoShop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با معماری کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی به زبان C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی به زبان ++C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی به زبان #C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده و Sql
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی تحت وب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با زبان های HTML و CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی تحت ویندوز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com