مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم Accounting
    / معدل 19
https://.com