مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش سلولی مولکولی /دانشگاه دامغان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تا چندماه آینده مدرک CFE را اخذ میکنم

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word_powerpoint
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: در حال اموزش
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تا چندماه آینده مدرک CFE را اخذ میکنم
https://.com