مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسي كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد كاشان

پروژه ها

 • 1393
  محاسبات ابري

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: Icdl

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
https://.com