مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه سراسری بوعلی سینا / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت لبنیاتی گلبرگ نهاوند(آوش)
  مالی و حسابداری/ حسابدارمدیر مالی

  توضیحات: حسابدار فروشحسابدار پایه دو و در نهایت ترفیع درجه به مدیر مالی

افتخارات

 • 1393
  عنوان کارمند نمونه شرکتنماینده کارگران سال 95شرکت گلبرگ

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تسلط ب نرم افزارهای حسابداری سپیدارسیاققیاسرایمند
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط ب نرم افزارهای حسابداری سپیدارسیاققیاسرایمند
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com