مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد روانشناسي
  گرایش عمومي /دانشگاه علوم و تحقيقات
 • 0 تا 2017
  روانشناسي
  گرایش صنعتي و سازماني /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  كلينيك ستاره ايرانيان
  روانشناس و مشاور
 • اسفند ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۶
  شركت اروژان درمان طب
  منابع انسانی و آموزش/ مسؤل گزينش كارمندان
 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  صنايع چوب خانه
  منابع انسانی و آموزش/ روانشىناس
 • بهمن ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳
  آريا گستر پارس
  منابع انسانی و آموزش/ روانشناس
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۳
  كلينيك پزشكي انقلاب
  مدير مجموعه
 • دی ۱۳۴۸ تا هم اکنون
  مجموعه كافي شاپ هاي فنجان
  روانشناس ،تنظيم فرم و آزمون هاي استخدامي
 • دی ۱۳۴۸ تا هم اکنون
  كلينيك فربار
  / روانشناس و مشاور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com